Artikelindex

Afscheid van bestuursleden Buurtpreventie Wateringen

Op 30 juni 2016  hebben Jolanda Suijker en Frits Berends afscheid genomen als bestuurslid van Buurtpreventievereniging Wateringen. Burgemeester Van der Tak bedankte hen voor hun inzet en zette hen in het zonnetje.

takBuurtpreventie Wateringen bestaat 10 jaar. Jolanda Suijker is vanaf het begin betrokken, de laatste zes jaar als voorzitter. Zij blijft als buurtprevent actief. Frits Berends was tien jaar lang secretaris van Buurtpreventie Wateringen. Hij is ook secretaris van Buurtpreventie Kwintsheul. Dat blijft hij doen.

In Westland is in iedere kern, behalve Heenweg, een buurtpreventievereniging actief. Deze verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de gemeente. Er zijn in totaal zo’n 400 Westlanders lid van de buurtpreventie.

groep