Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) grensoverschrijdend of ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Het protocol biedt bescherming aan de melder of degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op de vastgelegde manier. Het protocol heeft betrekking op het contact tussen de leden onderling en het contact tussen de leden en de burgers van de dorpskern tijdens of buiten de rondes in de rol als buurtprevent. Ook kan melden leiden tot aangifte wanneer er sprake is van een (vermoeden) van een strafbaar feit. Verder kan melding leiden tot (voorlopige) maatregelen ten opzichte van de beschuldigde. Het bestuur is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig mogelijk en objectieve wijze met elke melding om te gaan. Indien nodig zal het bestuur dan ook een beroep doen op in- of externe deskundigen.

Signaleringstaak medewerkers

Alle medewerkers of buurtpreventen hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Wij verwachten dat zij niet alleen de grovere vormen serieus nemen, maar ook de zogenaamde ‘kleinere’ grensoverschrijdende dingen. Deze komen het meest voor en zijn vaak een signaal voor een klimaat waarin ernstigere vormen meer kans kunnen krijgen. Wanneer je mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag signaleert, verwachten wij dat je de betreffende perso(o)n(en) daarop aanspreekt en corrigerend optreedt.

Meldplicht en voorlopige zwijgplicht na een melding

Iedereen die seksueel misbruik of crimineel of buitensporig gedrag vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het bestuur (of door een door het bestuur daarvoor aangewezen persoon). Wanneer medewerkers of buurtpreventen of burgers twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een consultatieplicht bij een vertrouwenscontactpersoon die zij om advies kunnen vragen. Het kan ook zijn dat na een terugkoppeling van een dergelijk incident tijdens de ronde toch een soort traumatische ervaring achterblijft die men moeilijk kan verwerken. Naast de meldplicht geldt een voorlopige zwijgplicht voor het bestuur, de melder en medewerkers binnen de organisatie ten opzichte van derden. Natuurlijk kunnen deze betrokkenen zich wel uiten bij de vertrouwenscontactpersoon. Een voorlopige zwijgplicht is nodig zodat er niet meer personen bij een zaak worden betrokken dan voor een zorgvuldige behandeling noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen dat geruchten ontstaan en iemand al bij voorbaat als ‘schuldig’ wordt bestempeld. De zwijgplicht is ook belangrijk om te zorgen dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt belemmerd.

Waar melding doen

Eén van de leden binnen de vereniging is onze vertrouwenscontactpersoon waar een melding bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) grensoverschrijdend of ongewenst gedrag gedaan kan worden. Zij/hij is te bereiken via het emailadres van Buurtpreventievereniging Wateringen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. vertrouwenscontactpersoon. Vervolgens zal dan door hem/haar contact worden gezocht om een eventuele melding door te spreken.

groep