Vraag en Antwoord 

Op deze pagina vindt u antwoord op veel gestelde vragen aan de buurtpreventie. 

Q. Worden alle buurtpreventen vooraf gescreend?

A. Ja, iedereen wordt voordat hij/zij kan deelnemen aan de buurtpreventie gescreend door de Gemeente.
Daartoe moet er een Verklaring Omtrent Gedrag, VOG worden aangevraagd. Hierbij wordt gekeken of iemand een crimineel verleden heeft. Het bestuur van Buurtpreventie Wateringen kan een ander voor u aanvragen.

Q. Hoeveel tijd kost het deelnemen aan de buurtpreventie?

A. Uitgangspunt is dat u gemiddeld 2 avonden per maand, circa 2 tot 4 uur, loopt of fietst. Data worden ingepland en er wordt rekening gehouden met eventuele wensen. Uiteraard kunt u zelf aangegeven of u meer of minder wenst te lopen/fietsen.

Q. Met hoeveel personen wordt gesurveilleerd?

A. Er wordt altijd met minimaal 2 personen gelopen. In de weekenden met 4 personen. Teams staan onderling in contact via telefoon en portofoon.

Q. Hoe is de samenwerking met de Politie?

A. Voor de ronden wordt het team aangemeld bij de meldkamer van de politie. Indien noodzakelijk kan direct assistentie worden ingeroepen van de politie 

braderie2010

groep