Aanmelden Buurtpevent

De Buurtpreventie Wateringen is op zoek naar vrijwilligers voor het gezamenlijk veiliger maken van uw eigen woonomgeving en Wateringen. Denk niet te snel dat is niets voor mij, of daar heb ik geen tijd voor. Het surveilleren vergt maar een een avond per maand. Gemiddeld wordt zo'n 2 1/2 uur gesurveilleerd. U kunt zelf aangegeven wanneer u wilt lopen/fietsen. Fietsen worden ter beschikking gesteld. Gebleken is dat de buurtpreventie daadwerkelijk een positieve invloed heeft op de veiligheid in Wateringen. Voordat u kunt deelnemen wordt u gescreend en krijgt u een instructieavond. Tijdens de rondes staat u in contact met de politie.
Van de surveillanten die gaan deelnemen aan de buurtpreventie in Wateringen wordt een registratie van persoonsgegevens bijgehouden. Deze persoonsgegevens worden ter beschikking gesteld aan de bureauchef van het bureau Westland van het politiekorps Haaglanden. Door het formulier in te sturen gaat u hiermee accoord
captcha
Herladen

groep